Laatste nieuws:

Zoals de meeste organisaties heeft Laagland archeologie maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen daarbij de adviezen van de overheid en het RIVM. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. In het veld houden onze medewerkers minimaal 1,5 m afstand van elkaar. Hygiënische voorzorgmaatregelen worden gehanteerd en medewerkers met  gezondheidsklachten blijven thuis. 

Veldwerk in Nederland en Vlaanderen blijft doorgaan. Deadlines zijn tot op heden altijd gehaald en dat willen we zo houden. U kunt ons altijd bereiken via e-mail of telefoon. Heeft u nog vragen?  Neem gerust contact op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is archeologisch booronderzoek?

Booronderzoek is een snelle en goedkope manier om vast te stellen hoe groot de kans is dat er nog archeologische resten in de grond kunnen zitten. Meestal wordt een booronderzoek samen met een bureauonderzoek uitgevoerd. Het idee achter een booronderzoek is simpel: met een handboor of guts wordt de bodemopbouw verspreid over het hele plangebied in kaart gebracht en kunnen eventueel al archeologische vindplaatsen worden opgespoord. 

Verkennend booronderzoek

Het meest gangbaar is een verkennend booronderzoek (IVO-verkennende fase). Bij een verkennend booronderzoek wordt vooral gekeken naar de bodemopbouw: is de oorspronkelijke bodemopbouw nog intact en zijn er archeologische lagen aanwezig? Er wordt een beperkt aantal boringen gezet (meestal zes - tien boringen per hectare).

Karterend booronderzoek

Als bij  het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodem nog redelijk intact is en dat archeologisch relevante bodemlagen in het plangebied voorkomen, kan een volgende onderzoeksfase bestaan uit een karterend booronderzoek (IVO-karterende fase). Bij een karterend booronderzoek wordt gespeurd naar concrete vindplaatsen. Hiertoe wordt een grondboor met een grotere boordiameter (10, 12 of 15 cm gebruikt, waarmee een groter aantal boringen (meestal 20 boringen per hectare) wordt gezet. Voor kleine plangebieden combineren we vaak een verkennend en een karterend booronderzoek. Zo slaan we twee vliegen in één klap zonder dat het u extra kost.

Waarderend booronderzoek?

Soms is een waarderend booronderzoek aan de orde, als om een of andere reden een gravend onderzoek niet voor de hand ligt. Bij een waarderend booronderzoek worden met behulp van boringen fysische kenmerken (diepteligging, omvang, intactheid en conservering) van een vindplaats in kaart gebracht. Ook hier wordt een grondboor met een grote boordiameter gebruikt.

Ervaring. De archeologen van Laagland archeologie hebben verspreid door Nederland honderden booronderzoeken uitgevoerd. We kunnen meestal snel en altijd tegen het scherpste tarief booronderzoek uitvoeren.

Speciale software. In het veld documenteren we de boorgegevens met behulp van speciaal voor en door ons ontwikkelde software. Door onder andere slim gebruik van codes kunnen we de boorgegevens sneller registreren en achteraf verwerken. Dat scheelt ons in tijd en u in geld. 

Laagland archeologie BV

 

www.laaglandarcheologie.nl

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Erwin Brouwer

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 - 51 95 35 53

 

Jeroen Wijnen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 - 40 61 85 50

 

Hans Oude Rengerink

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 - 49 88 34 03

 

KvK - nr. 75251876

Bank: NL58 KNAB 0764 3020 19

 

Onze vestigingen:

Virulyweg 21F

7602 RG  Almelo

 

Ruysdaelbaan 106

5613 DL  Eindhoven