Archeologisch onderzoek wordt meestal uitgevoerd volgens een bepaald stappenplan. In de eerste stap wordt gekeken hoe groot de kans is dat een terrein archeologie bergt. Voordat de laatste stap - een archeologische opgraving - wordt uitgevoerd, is al vastgesteld dat het terrein inderdaad archeologische resten bevat, wat ongeveer de omvang en locatie van de zone met archeologische resten is en waaruit die resten bestaan. Bij de archeologische opgraving worden die resten opgegraven en onderzocht. Indien dit stappenplan - archeologen spreken van de AMZ-cyclus - vanaf het begin af aan niet goed op poten wordt gezet, kunnen de kosten en de doorlooptijd gierend uit de hand lopen. archeologie bedrijf

Bij Laagland archeologie is veel ervaring met het managen van de processen die spelen rondom archeologisch onderzoek. Gravend onderzoek is meestal duur en tijdrovend en niet de beste oplossing voor archeologische resten. Voor ons is het daarom altijd de laatste optie. We werken vanuit de gedachte dat noch onze opdrachtgevers, noch de archeologie en de maatschappij uiteindelijk gebaat zijn bij een archeologische opgraving. We proberen gravend onderzoek zoveel mogelijk te voorkomen door actief naar mogelijkheden te zoeken en oplossingen te vinden. archeologie bedrijf