Wie bouwplannen heeft, een locatie wil ontwikkelen of ondergrondse infrastructuur aan wil leggen moet doorgaans een reeks omgevingsfacetten laten onderzoeken. Het kan blijken dat u ook archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren. Dat kan vaak beperkt blijven tot een verkennend onderzoek maar kan ook tot een langer onderzoekstraject leiden. U zit daar ongetwijfeld niet op te wachten. Met onze expertise kunnen we u daarin bijstaan, ook als u de onderzoeksrapporten al heeft liggen. Wij helpen u met het opstellen van de archeologische paragraaf in het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning, het bepalen van de beste strategie bij de omgang met behoudenswaardige vindplaatsen en wij kunnen adviseren bij overleg met het bevoegd gezag. Wij bieden ook begeleiding bij de voorbereiding, en het opzetten van aanbestedingen van grote archeologische projecten en kunnen ondersteunen in de directievoering tijdens de uitvoering en uitwerking. Laagland Archeologie zal altijd helpen bij het vinden van praktische oplossingen die voor alle partijen in het bouw- of ontwikkelingsproces aanvaardbaar en haalbaar zijn.