Een archeologisch Programma van Eisen (PvE) is een belangrijk document. Het is vereist voor elke vorm van gravend onderzoek (begeleiding/proefsleuf/opgraving). In een PvE is precies omschreven hoe een gravend onderzoek moet worden uitgevoerd, hoeveel moet worden opgegraven, wat moet worden gedocumenteerd enzovoorts. Een archeologisch PvE beschermt u als opdrachtgever tegen onvoorziene kosten en tijdverlies en vormt de basis waarop archeologische bedrijven een offerte doen voor gravend onderzoek. Een belangrijk document dus...

Laagland archeologie verzorgt praktische, uitvoerbare PvE's. En ook hier geldt: geen franje.