Laatste nieuws:

Zoals de meeste organisaties heeft Laagland archeologie maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen daarbij de adviezen van de overheid en het RIVM. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. In het veld houden onze medewerkers minimaal 1,5 m afstand van elkaar. Hygiënische voorzorgmaatregelen worden gehanteerd en medewerkers met  gezondheidsklachten blijven thuis. 

Veldwerk in Nederland en Vlaanderen blijft doorgaan. Deadlines zijn tot op heden altijd gehaald en dat willen we zo houden. U kunt ons altijd bereiken via e-mail of telefoon. Heeft u nog vragen?  Neem gerust contact op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Archeologisch bedrijf

Een archeologisch onderzoeks- en adviesbureau: veelzijdig, onafhankelijk en to the point. Dàt zijn we. We hebben vestigingen in Almelo en Eindhoven en zijn werkzaam in Nederland en Vlaanderen. Er zijn zes archeologen en een fysisch geograaf werkzaam. Het bedrijf kan bogen op een zeer uitgebreide staat van dienst op het gebied van archeologisch en bodemkundig onderzoek, beleidsadvies en directievoering.

 

Certificaathouder Archeologie

Laagland Archeologie is gecertificeerd voor de BRL 4000 met de procescertificaten BRL 4003 voor Inventariserend veldonderzoek (IVO) en BRL 4004 Opgravingen  van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB).Dit houdt in dat we alle soorten gravend en niet-gravend archeologisch onderzoek mogen uitvoeren. We realiseren ons dat opdrachtgevers ons inschakelen om snel de gemeentelijke paraaf voor het onderdeel archeologie te krijgen. Toch zullen we altijd sterk inzetten op kwalitatief hoogwaardig onderzoek: enerzijds omdat we onze opdrachtgevers zo goed mogelijk willen beschermen tegen verrassingen achteraf en anderzijds omdat een gedegen uitgevoerd en gerapporteerd onderzoek meestal leidt tot een snellere doorstroming bij de bevoegde overheden. 


 

Laagland archeologie BV

 

www.laaglandarcheologie.nl

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Erwin Brouwer

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 - 51 95 35 53

 

Jeroen Wijnen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 - 40 61 85 50

 

Hans Oude Rengerink

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 - 49 88 34 03

 

KvK - nr. 75251876

Bank: NL58 KNAB 0764 3020 19

 

Onze vestigingen:

Virulyweg 21F

7602 RG  Almelo

 

Ruysdaelbaan 106

5613 DL  Eindhoven