Archeologisch onderzoek

Heeft u bouwplannen? Vaak zal uw gemeente u vragen om een rapport waaruit blijkt of er archeologische resten in de grond verwacht kunnen worden. De gemeente wil ook weten of de werkzaamheden deze resten aantasten. Zijn er archeologische resten aanwezig? Volgens de Nederlandse wet dient de bodemverstoorder ervoor te zorgen dat de archeologische resten (of de kennis over het verleden die daarin zit) behouden blijven. Laagland archeologie regelt het voor u.

 

Archeologisch onderzoeksbureau

Laagland archeologie is een archeologisch advies- en onderzoeksbureau. We leveren heldere, doordachte adviezen en praktische, kostenbesparende oplossingen waarmee zowel onze opdrachtgevers als de archeologie in de bodem gebaat zijn. Maatwerk, toegesneden op uw bouwplannen. Indien nodig voeren we zelf archeologisch onderzoek uit. Zonder poespas en altijd volgens de landelijke, provinciale en gemeentelijke normen en richtlijnen. Wat kunnen we voor u doen?